Subscripcions diari Ara
Web diari Ara
 • Recollida, validació de dades i enviament per web service de noves subscripcions
 • Programari intern per a importacions massives des d'Excel
 • PHP / MySQL / JQuery / SOAP / REST
Previsions diari Ara
Intranet diari Ara
 • Programació dels continguts del diari
 • Gestió de notícies, publicitat, suplements i gestió d'usuaris
 • També adaptada per mòbils i tablets
 • PHP / Yii / JQuery / Bootstrap
UiU Promotors
Web UiU Promotors
 • Promoció dels espectacles de l'empresa
 • Fàcil gestió de l'agenda i les galeries
 • Personalització de Wordpress i creació del tema a mida + custom types
 • PHP / MySQL / Wordpress
García & Pons
Web García & Pons
 • Web corporativa de l'empresa
 • Pàgina senzilla en HTML i JavaScript a partir de maqueta en Photoshop feta per El ingenio de petit puçe
 • HTML / Bootstrap / Maquetació PSD
Fibres Confort
Web Fibres Confort
 • Web d'empresa i catàleg de productes
 • Gestió senzilla multi-idioma
 • Personalització de Wordpress i creació del tema a mida per SDI Creative Soul
 • PHP / MySQL / Wordpress / JQuery
Jayso Rectificados
Web Jayso Rectificados
 • Web corporativa de l'empresa
 • Pàgina senzilla en HTML i JavaScript a partir de maqueta en Photoshop feta per SDI Creative Soul
 • HTML / JQuery / Maquetació PSD
Marcela Fuquen
Web Marcela Fuquen
 • Pàgina personal de la dissenyadora barcelonina
 • Adaptació d'un tema tipus portfolio
 • Personalització de Wordpress
 • PHP / Wordpress
La Granja Urpí
Web La Granja Urpí
 • Web i Blog de la popular granja del centre de Sabadell
 • Personalització de Wordpress i creació del tema a mida + plugins
 • PHP / MySQL / Wordpress
Uri Bernad
Web Uri Bernad
 • Pàgina personal del fotògraf sabadellenc
 • Adaptació d'un tema tipus portfolio
 • Personalització de Wordpress
 • PHP / Wordpress
Elu Audio
Web Elu Audio
 • Web corporativa de l'empresa
 • Pàgina senzilla en HTML i JavaScript a partir de maqueta en Photoshop feta per SDI Creative Soul
 • HTML / JQuery / Bootstrap
Blasi Advocats
Web Blasi Advocats
 • Web corporativa de l'empresa
 • Pàgina de presència a Internet molt senzilla feta només en HTML
 • HTML
Traktech
Web Traktech
 • Web corporativa i catàleg de l'empresa
 • Fàcil gestió dels diferents idiomes
 • Personalització de Wordpress i creació del tema + custom types + plugins a mida
 • PHP / MySQL / Wordpress